• 1
  • 2

 نام و نام خانوادگی سمتبه نمایندگی سوابق حرفه ای 
سید محمد هادیان  آقای سیدمحمد هادیان  مدیر عامل  شرکت فولاد هرمزگان  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت اصفهان در کاوش- مشاور صنعتی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان- مدیر واحد سنگ آهک و نسوز پیربکران- مدیریت بخش تولید معادن بهره برداری پیربکران- رئیس دفتر فنی بهره برداری پیربکران- رئیس دفتر فنی و طراحی شرکت زغال سنگ کرمان- رئیس معدن پابدانای جنوبی شرکت زغال سنگ کرمان- سرپرست عملیات معدنی معدن باب نیرو شرکت زغال سنگ کرمان- عضو کمیته معدن جهاد اصفهان
   آقای هحمد سعید بخش  رئیس
هیئت مدیره
 شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه معاونت اجرایی پورژه های فولا مبارکه اصفهان
   آقای رحیم عبدی نائب رئیس هیأت مدیره  شرکت فولاد مبارکه اصفهان مدیر ناحیه اهن سازی فولاد مبارکه اصفهان