• 1
  • 2

 نام و نام خانوادگی سمتبه نمایندگی سوابق حرفه ای 
سید محمد هادیان  آقای سیدمحمد هادیان  مدیر عامل  شرکت فولاد هرمزگان  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت اصفهان در کاوش- مشاور صنعتی شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان- مدیر واحد سنگ آهک و نسوز پیربکران- مدیریت بخش تولید معادن بهره برداری پیربکران- رئیس دفتر فنی بهره برداری پیربکران- رئیس دفتر فنی و طراحی شرکت زغال سنگ کرمان- رئیس معدن پابدانای جنوبی شرکت زغال سنگ کرمان- سرپرست عملیات معدنی معدن باب نیرو شرکت زغال سنگ کرمان- عضو کمیته معدن جهاد اصفهان
 منوچهر عمادی  آقای منوچهر عمادی  رئیس
هیئت مدیره
 شرکت ایریسا  مدیر حسابرسی داخلی، رییس حسابداری فروشندگان، کارشناس برنامه - ریزی جامع و کارشناس واحد کنترل مدیریت فولاد مبارکه اصفهان
 ممتاز  آقای محمدرضا ممتاز نائب رئیس هیأت مدیره  شرکت مهندسی فولاد مبارکه اصفهان  کارشناس دفترفنی تولید سرد 2، مسئول رگزلاسیون ناحیه سرد 2، رییس خدمات فنی ناحیه نورد سرد 2 و مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فولاد مبارکه اصفهان
 

 آقای

نعمت الله عباسی

 عضو

هیأت مدیره

 شرکت فولاد مبارکه اصفهان  رییس گروه فنی ناحیه آهن سازی، رییس واحد گندله¬سازی، رییس تولید واحد گندله سازی، کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق گندله سازی و کارشناس برنامه ریزی آموزش فولاد مبارکه اصفهان