• 1
  • 2

اخبار

با توجه به نیاز واحدهای تولید فولاد و شرکتهای مرتبط با آن به آهک دانه بندی شده و آهک پخته در مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی و هزینه حمل بسیار زیاد نسبت به بهای تمام شده محصول جهت انتقال محصولات اهکی شرکت فولاد سنگ با همکاری شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان اقدام به شناسایی و اکتشاف معادن آهک در استان هرمزگان نموده است که پس از بررسیهای زیاد معدن نیان با مشخصات و ذخیره مناسب شناسایی و برای اکتشاف تکمیلی قراردادی فی مابین شرکت فولاد سنگ و فولاد هرمزگان منعقد گردیده است پروانه معدن نیز به نام شرکت فولاد هرمزگان صادر شده که پس از تکمیل اطلاعات نسبت انعقاد قرارداد بهره برداری اقدامات لازم بین دو شرکت انجام میگیرد. در راستای تکمیل فرآیند تامین آهک درمنطقه ویژه اقتصادی هرمزگان جهت احداث کارخانه پخت آهک شرکت فولاد سنگ اقدام به خرید یک قطعه زمین در منطقه مربوطه نموده است که پس از بهره برداری از معدن نیان نسبت به تجهیز و احداث کارخانه اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است که حدوداً بیش از 30 درصد بهای تمام شده شرکت فولادسنگ مبارکه را هزینه¬های دستمزد شکل می-دهد که در مقایسه با سایر شرکت¬ها و صنایع بسیار بالاست. یکی از مزایای بزرگ طرح معدن تیان این است که نیروهای فعلی شرکت به کار گرفته شده و به مراتب می¬توان در هزینه¬های شرکت صرفه¬جویی کرده و سود را بهبود بخشید.