• 1
  • 2

مناقصات

بهره برداری از معدن تیان در استان هرمزگان

بهره برداری از معدن نیان در استان هرمزگان (2)

با توجه به نیاز واحدهای تولید فولاد و شرکتهای مرتبط با آن به آهک دانه بندی شده و آهک پخته در مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی و هزینه حمل بسیار زیاد نسبت به بهای تمام شده محصول جهت انتقال محصولات اهکی...